1995 Mayıs Otağ Müzik ve Sanat Galerisi.”Türk Çini Motifleri ile Giysi Tabloları”Sultanahmet.