NEDEN POSTMODERN MİNYATÜR? ... ÇÜNKÜ...

...Minyatür nedir?...Postmodernizm nedir?...Yaptığım resimlere niçin "©Postmodern Minyatürler" adını verdim?...

 ...Çağımıza uygun bir açıklama yapmak istersek, minyatür; yazi-hikaye- ve belgeseli "el" ile resimlendirip aydınlatma şeklidir..."İllüstrasyon"sanatının en primitifi diyebiliriz...

...Günümüzün teknolojik olanaklari ile yukarıdaki saydıklarımı resimlemek için zaten fotoğraf kullanılmaktadır...

...Klasik Türk Minyatürüne kısaca değinirsek:kökünün 8-7yy.da Uygur Türkleri'ne dayandığını görüyoruz...

...Osmanlı zamanında da sanatsever padişahlar sayesinde en görkemli zamanını yasamış,bu sayede çok değerli nakkaşlar eserler vermiştir...(LEVNÎ)

...Sanatta "postmodernizm" i kısaca ;önceleri kendini mimari alanda ,1970 ler sonrası da plastik sanatlarda göstermiş;bireyci,özgür ve modernizm karşıtı bir " akım" olarak da adlandırabiliriz...

...Başta Klasik Türk Minyatürleri üzerinde çalıştım....Zamanla ortaya çıkan resimler ;verdiği ileti; kullandığım teknik,renk,desen ve detaycılık acisindan"Minyatür Resim"sanatına paralellik gösteriyordu... Ama ona artık benzemiyordu...Isteğim ve birikimim doğrultusunda"mütasyona"ugramislardi...

...Ama adının başına sadece "Modern" de yetmeyecekti...

..."Bireyci,özgür ve aynı zamanda da modernizm karşıtı çelişkisi taşıyan bir akımın adı" yaptığım resimlere uygun düşecekti...

...Klasik türk minyatüründen yola çıkılarak yapılmış ve değişime uğramış modern zamanlar "minyatürü"...

...Eski zamanların olaylarını belgeleyen resim sanatı....şimdilerin ise "illüstrasyon" sanatı...

...Özetle:bu sitede ve diğer sitelerimde sergilenen calışmalar  "Klasik Türk Minyatürü" nden yola çıkılarak yapılmış ve değişime uğramış "Modern Zamanlar Minyatürleri" olmakta...

    Ayrıca belirtmek isterim ki:Bu adı resimlerime ; 1995 senesinden sonra ; tekil çizdiğim giysili kadın tablolarımı bir senaryo bir sahne içinde kullanabilmeme olanak sağlayan bir "minyatür" yarışması sayesinde başladım.(İş Bankası Minyatür Yarışması 1995)

O yarışmadan sonra:klasik minyatür'ü ben neden kendime örnek almayayım?...Sonuçta primitif olarak çizilen bu minyatürler(zamanlarının gereği) o zamanların "illüstrasyonu" idi dedim kendi kendime...

Ben de kendi çizgim doğrultusunda ve hoşuma giden konpozisyonlardan,senaryolardan yola çıkabilirdim?..

Ama çizdiklerim klasik minyatür ile alakası yoktu?...

Onlara uygun bir ad lazımdı?...

Hem minyatür gibi illüstrasyon bazlı olacak hem de,zamana uyacak modernlikte?...

O zaman başına bir de "modern" koymak lazım dı?...

Ama alışılmış gibi bir modern de değil?...Kışkırtıcı,meydan okuyucu,şahsına münhasır,belki aykırı,sıradışı,kimine göre de basit,anlamsız(!?)...O zaman,minyatürün başına "postmodern" eki;ifade ettiği ile müsemma olacaktı...

...Minyatür sanatını yoluna ışık olarak  alan sanatçılardan:ERTEE.

   nilgün yönter