PRIVICY POLICY

 

sayın ziyaretçinin dikkatine:

Bu sitenin ve sitedeki tüm sunulanların ve tabloların hepsinin telif hakkıNilgün Yönter'e aittir.

 

Bu Web Sitesine girmeniz veya bu Web Sitesindeki her hangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki tanım ve koşulları kabul ettiğiniz, ve bu Web sitesini veya bu Web Sitesindeki herhangi bir malzeme, bilgi, fikir, veya öneriyi kullanmanızdan kaynaklanacak her tür sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.

 

Nilgün Yönter 'e ait olan www.nilgunyonter.com sitesinin tüm içeriğinde de yer alan tüm bilgiler, grafik, logo,resimler, şekiller,
animasyon, video, yazılımlar, dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler,kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur; bu nedenle tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı telif ve her türlü haklar,telif hakkı dahil olmak üzere Nilgün Yönter  'e ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek, tüm T.C. mevzuatı ile uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ile uluslar arası sözleşmeler ile koruma altındadır.
 

 

Nilgün Yönter  , internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. 
Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Nilgün Yönter  önceden haber vermeksizin, istediği
zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir.

 


Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla ya da kaynak belirterek başkalarını bilgilendirmek amacı ile kullanabilirler. Yukarıda sayılan unsurların Nilgün Yönter  'in izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari 
amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Bu site veya herhangi bir parçasının kopyalanması, satılması veya ticari bir amaç için istismar edilmesine izin verilmemiştir.

 


www.nilgunyonter.comweb sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, Nilgün Yönter  sorumlu tutulamaz.

 

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncellenememesi; güncellemede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü www.nilgunyonter.com©'a  hiç bir sorumluluk yüklenemez. 
nilgunyonter.com©site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, buradaki Türkçe uyarı metni esas alınır.

nilgunyonter.com©'da yer alan "İrma'nın Giysi Dolabı" adlı "postmodern minyatürler©"ile giysi tabloları  resim sergisi 2011 yılının Aralık ortasında,tamamlanmış olarak (125 tablo)  bu adreste(sokakkiziirma.com©) yayınlanmaya başlamıştır.